4 Stappen plan voor een Dynamics 365 Fast Track Implementatie.

Stap 1:  Analyseren:

Via een digitaal analyseproces wordt de voor uw bedrijf benodigde configuratie vastgesteld. Deze configuratie is bepalend voor alle vervolgstappen van het proces.

Stap 2 : Importeren:

Afhankelijk van de uitkomsten van het analyseproces wordt u gevraagde de benodigde data aan te leveren. Hierbij kunt u denken klanten, leveranciers, artikelen en de basisgevens voor uw financiële boekhouding. 

Nadat u de gegevens heeft aangeleverd zal uw systeem worden ingericht met de benodigde configuratie en de door u aangeleverde data.

Met behulp van een standaard validatieproces zal vastgelsteld worden of de configuratie voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Na goedkeuring zal de configuratie worden beschikbaar gesteld voor Implementatie.

Stap 3 : Implementeren

In deze stap zal de gevalideerde configuratie aan u beschikbaar worden gesteld om aan de hand van heldere instructies de bedrijfsprocessen in een testomgeving te doorlopen. In deze periode is naast videomateriaal en documentatie ook online consultancy beschikbaar als u vastloopt in de uitvoering van de processen. Aan het eind van de evaluatieperiode kan u als klant aangeven of u de testomgeving wilt omzetten naar een live-omgeving. Hierbij kan worden aangegeven welke tijdens de evaluatieperiode ingebrachte gegevens geschoond moeten worden.

Stap 4 : Optimaliseren

Na oplevering van de live-omgeving kunt u de inrichting van uw administratie verder optimaliseren. Hierbij kunt u denken aan het in gebruik nemen van extra functionaliteit of het verder automatiseren van uw bedrijfsprocessen, bijvoorbeeld door de inzet van workflows. Ook kunt u hierbij denken aan een verdere detaillering van uw grootboekinrichting en bijbehorende rapportages.

 

Detailering

De detailering van de Fast-Track ERP aanpak is hieronder weergegeven. 

Importeren : 

Laden van de op basis van de analyse vastgestelde basisconfiguratie:

Basis inrichting

Documenten

Rapportage

 Importeren van de door u aangeleverde gegevens*:

Implementeren

Optimaliseren

 

* Voor de aanlevering van gegevens worden u Excel templates beschikbaargesteld, inclusief duidelijke instructie.

** Instructies over installatie / activatie op mobiele devices (tablet / smartphone) wordt gedeeld

Wij kunnen Microsoft Dynamics 365 for Financials and Operations Business Edition op basis van Fast-Track in een Engelse, Duitse -en uiteraard Nederlandse ERP omgeving aanleveren.